PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
Vojenský historický ústav
riaditeľ Odboru vojenskohistorických výskumov – zástupca riaditeľa VHÚ

Adresa: Krajná 27, 821 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 482 077 02
E-mail: peter.sumichrast@vhu.sk

Publikačná činnosť



« späť