Piešťanskí vojenskí múzejníci na Česko-slovenskej výstave / Slovensko-českej výstave

Piešťanskí vojenskí múzejníci na Česko-slovenskej výstave / Slovensko-českej výstave
02.05.2018
Na základe Memoranda o spolupráci medzi Národním múzeom v Prahe a Slovenským národným múzeom v Bratislave, podpísanom v septembri 2016, sa zrealizoval zaujímavý výstavný projekt k 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstava, ktorá bola slávnostne otvorená 26. apríla 2018 za účasti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a premiérov Slovenskej republiky a Českej republiky, Petra Pelegriniho a Andreja Babiša, predstavuje príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt samostatného Československa stal skutočnosťou, ktorý ovplyvnil životy miliónov obyvateľov štátu. Výstava mapuje život Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, zobrazuje úspechy a radostné momenty, ale aj krízy a ťažké chvíle vzájomného spolužitia.
Prvýkrát v histórii je v Českej republike a Slovenskej republike  sprístupnený súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa a osudoch jeho obyvateľov. Národní muzeum a Slovenské národné múzeum s pomocou Ministerstva kultúry Českej republiky, Ministerstva zahraničních věcí Českej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získali súhlas Spolkovej republiky Nemecko, Spojených štátov amerických a Francúzska na zapožičanie originálov Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler, Pittsburskej dohody a československých ratifikácií zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu. 
Vojenský historický ústav Bratislava participuje na výstave ako partner tohto významného medzinárodného kultúrno-spoločenského podujatia. Zo zbierok  Vojenského historického múzea Piešťany bolo za účelom realizácie projektu Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava zapožičaných 106 zbierkových premetov, ktoré súčasne reprezentujú a propagujú aj činnosť múzejného pracoviska Vojenského historického ústavu Bratislava. Zo  všetkých zbierkových predmetov môžeme spomenúť  vojenskú rovnošatu brigádneho generála Jozefa Martina Kristína, Bojovú zástavu 10. hraničiarskeho práporu Trebišovského, 20-mm kanón Oerlikon, Československý rad Bieleho leva I., II., III. triedy, odznaky absolventov vojenských učilíšť v rokoch 1953 až 1960, rozlišovacie znaky Československej ľudovej armády, automatické zbrane, strelivo a spojovacie  prostriedky.  
Výstava je prezentovaná najskôr na Bratislavskom hrade od 26. apríla do 9. septembra 2018 a následne sa presunie do Prahy, ako výstava, ktorou sa slávnostne sprístupní  novozrekonštruovaná historická budova Národního muzea v Prahe. Pre širokú verejnosť bude sprístupnená symbolicky 28. októbra 2018, v deň 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, TA SR