Poďakovanie útvarom VePS za zabezpečenie odpratania snehu.

Titulná fotografia
16.02.2017
V dňoch od 13. februára 2017 do 14. februára 2017 boli z radov profesionálnych príslušníkov Ozbrojených síl SR vyčlenení vojaci na technickú výpomoc pre Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea vo Svidníku.

V Múzejnom oddelení Vojenského historického múzea vo Svidníku vykonali príslušníci ženijnej roty Michalovce v podriadenosti Ženijného práporu Sereď a 21. zmiešanému mechanizovanému práporu Trebišov technickú výpomoc na odpratanie snehu a sprejazdnenie cesty k Vyhliadkovej veži na Dukle.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedenej technickej pomoci patrí vďaka a ocenenie, keďže svojou prácou prispeli k zabezpečeniu prístupovej cesty.