Podprahové zákazky v roku 2010

Zákazky roku 2009 | Zákazky roku 2010 | Zákazky roku 2011 | Zákazky roku 2012 | Zákazky roku 2013 |

Dátum Predmet
31.12.2010 VHÚ nerealizoval v roku 2010 podprahové a podlimitné zákazky