Podujatie „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežou“ vo Svidníku

1
07.06.2019
Dňa 5. júna 2019 sa v areáli Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnilo podujatie Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežou. Na tomto podujatí, ktoré organizovali mestá  Svidník a Rzeszów, sa aktívne podieľal aj Vojenský historický ústav Bratislava, a to prostredníctvom zamestnancov Vojenského historického ústavu – pracovníkov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea.
Hlavným cieľom tohto podujatia bolo v čo najväčšej možnej miere prezentovať prírodné a kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia v oblasti Duklianskeho priesmyku, k čomu nepochybne patrí aj vojenská minulosť spojená s týmto miestom. Pozdraviť účastníkov podujatia a podporiť ich záujem o prírodné a kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia prišla aj primátorka mesta Svidník, ako aj  zástupcovia poľského partnera projektu.
Zamestnanci Vojenského historického ústavu – pracovníci Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí prezentovali zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety zo zbierok Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea. Návštevníkov pritom informovali o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v armádach. Popritom sa mohol každý záujemca aj odfotografovať s vybranou zbraňou. Okrem prezentácie zbierkových predmetov bola počas trvania podujatia k dispozícii Centrálna expozícia, v ktorej sa mohli podrobne oboznámiť s vojenskými dejinami Slovenska v rokoch 1914 – 1945.     
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ