Pokyny k vyraďovaniu

1. Vyraďovanie sa týka dvoch skupín dokumentov ktoré musia byť uvedené vo zvlášť zoznamoch.
a.) Registratúrnych záznamov so znakom hodnoty A
b.) Registratúrnych záznamov bez hodnoty A 

2. V návrhu treba vymazať časť textu, ktorá sa netýka záznamov, ktoré nevyraďujete. Buď záznamov so znakom hodnoty A, alebo bez. Pokiaľ máte oboje tak nevymazávajte. 


2018-04-16


3. Utajované spisy musia byť vyraďované zvlášť.


4. Spisy vyraďujeme na základe registratúrneho poriadku, ktorý platil v dobe vzniku spisu.Existuje však tiež možnosť spisy preregistrovať podľa aktuálne platného registratúrneho poriadku ak je to potrebné. Je to však potrebné urobyť so súhlasom Vojenského hostorického archývu.


5. Registratúrne značky zoradiť podľa registratúrneho plánu. Spisi z s jednou registratúrnou značkou a z jedného ruku uvádzame spoloče v jednej položke a v jednom riadku. Nerozpisujeme ich.

Zoznam


6. V rámci jednotlivých značiek uviesť každý rok v riadku zvlášť. 

roky


7. Očíslovať jednotlivé značky podľa poradia vo vami vytvorenom zozname. 

Číslovanie


8. Pri utajovaných skutočnostiach nesmú byť uvádzané čísla utajovaných spisov, len stupeň utajenia a to v kolónke na to určenej, alebo do poznámky. Utajované


9. V texte návrhu musí byť uvedený počet bodov zoznamov a roky z ktorých sú vyraďované spisy.Tie musia byť uvedené tak, aby bol jasný presný zoznam rokov, čiže pokiaľ máte dokumenty v rokoch za sebou idúcich môžete ich uviesť takto 2010 – 2015. Pokiaľ nejaký rok chýba treba to vyznačiť takto: 2011 – 2013, 2015 – 2021. Je možné uviesť aj každý rok zvlášť.
2018-04-1611
 


10. Návrh aj zoznam by mali byť opečiatkované a podpísané.