Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.

 Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.
BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, 31 s. fotogr. ISBN 978-80-89514-19-9.

Publikovaným pamätiam generála Jozefa Turanca predchádza podrobné vylíčenie jeho vojenskej kariéry a pôsobenia počas prvej, ale hlavne druhej svetovej vojny od známeho slovenského vojenského historika Jozefa Bystrického. Samotný text generálových pamätí vybavil editor poznámkovým aparátom, v ktorom upresňuje mená spomínaných osôb, miestopisné názvy a tiež viaceré dialektické a slangové výrazy. Z dôvodu zachovania autentickosti obrazu daného obdobia, prostredia, vzťahových pomerov, ako i Turancovho písomného prejavu boli v texte ponechané niektoré bohemizmy, germanizmy a lexikálne, morfologické a štylistické tvary, ktoré nezodpovedajú súčasným normatívam slovenského jazyka. Turanec začína svoje spomienky jednoročnou prezenčnou službou v rokoch 1913 – 1914 a končí 29. augustom 1944, keď bol počas cesty do Banskej Bystrice na Golianov rozkaz zatknutý. Písal ich v ilavskej väznici v roku 1947, čakajúc na súdny proces na základe obvinenia zo zrady a kolaborantstva. Okrem faktografickej a historicky i osobnostne dokumentárnej hodnoty pamätí čitateľ ocení i rozsiahlu fotodokumentáciu a ukážku rukopisu, ktorý sa nachádza v archíve Múzea SNP.