Predaj majetku v roku 2020

2013 | 2018 | 2019 | 2020 |

Opakovaná ponuka prebytočného HMŠ_v 2020

Informácia - VHÚ Bratislava – Opakovaná ponuka P-1/2020 – Nevojensky materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.

P-2/2020 – Nevojenský materiál – opakovaná ponuka – VHÚ Bratislava