Prednáška vo Východoslovenskej galérii

DSC02739
20.06.2017
Dňa 15. júna 2017 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutočnila prednáška vedeckého pracovníka Vojenského historického ústavu Mgr. Petra Chorváta, PhD. pod názvom Armáda a výtvarné umenie – K problematike interakcie v 19. a 20. storočí. Prednáška bola sprievodným podujatím prebiehajúcej výstavy pod názvom Konflikty a záujmy. Autor sa vo svojom príspevku zameral na hlavné momenty tejto zaujímavej interdisciplinárnej témy, pričom upozornil aj na potenciálne využitie vojenských archiválií pre hlbšie poznanie života jednotlivých výtvarníkov. Po prednáške nasledovala živá diskusia spojená s prehliadkou vystavených obrazov s vojenskou tematikou. 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ