Prezentácia publikácií v Univerzitnej knižnici v Bratislave

foto 1
07.04.2017
Dňa 6. apríla 2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnila tretia a posledná zo série prezentácií najnovších publikácií z produkcie Vojenského historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1“ a „Karpatský front 1914/1915“.
Tri desiatky účastníkov prezentácie privítal PhDr. Peter Šumichrast, PhD., zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu, ktorý následne priblížil činnosť ústavu a predstavil jeho jednotlivé zložky. Po ňom vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD. pútavo analyzoval obsah publikácie „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1“, na ktorej sa autorsky podieľal spolu s  Mgr. Janou Zaťkovou, PhD., ako aj plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD.
V ďalšej časti prezentácie vystúpil Mgr. Martin Drobňák, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy, ktorý prítomných priateľov vojenskej minulosti Slovenska oboznámil s činnosťou klubu. Zároveň osvetlil okolnosti vzniku publikácie  „Karpatský front 1914/1915“, ktorá vznikla ako výsledok úspešnej  spolupráce Vojenského historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Predniesol aj krátku prednášku o bojoch v Karpatoch na prelome rokov 1914/1915,  ako aj o bojovom nasadení plukov z územia dnešného Slovenska. Potom nasledovala živá diskusia. Na záver podujatia sa premietal krátky dokumentárny film „Oceľové ticho“ z produkcie Vojenského historického ústavu. Úspešný priebeh prezentácie umocnilo príjemné prostredie Univerzitnej knižnice v Bratislave, za sprístupnenie ktorého patrí úprimná vďaka jej vedeniu.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, Klub vojenskej histórie Beskydy