Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

foto1
28.08.2017
V dňoch 21. - 25. augusta 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už piata spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ - Múzejného oddelenia Svidník a profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR. Príslušníci michalovského Samohybného delostreleckého oddielu pod odborným dohľadom a v spolupráci so zamestnancami VHÚ realizovali rôzne práce v areáloch národných kultúrnych pamiatok v správe VHÚ, ako aj v objektoch VHÚ vo Svidníku a na Dukle. S profesionálnym majstrovstvom a veľkým pracovným zanietením odviedli množstvo práce, ktoré v ďalšom období ocenia návštevníci pamätných miest Podduklianskeho regiónu. Všetkým zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí sa podieľali na údržbe a revitalizácii našich areálov a objektov, patrí úprimná vďaka.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ