Rádiolokátor P-19 (1RL134 Dunaj)

Rádiolokátor P-19 (1RL134 Dunaj)
02.09.2020
Rádiolokátor P-19 (1RL134 Dunaj) je pozemný mobilný prostriedok určený na sledovanie vzdušného priestoru, zisťovanie súradníc vzdušných cieľov v malých výškach a ich identifikáciu. Zistené údaje sa potom odovzdávajú stanovištiam PVO. Vývojovo vychádza z generačne staršieho rádiolokátora P-15.

V ZSSR bol 1RL134 zaradený do služby jednotiek PVO v polovici 70. rokov. Rovnako ako P-15 mal pracovať v súčinnosti s protilietadlovým raketovým systémom zem-vzduch S-125 Neva. Do PVO ČSĽA bol systém zaradený v prvej polovici 80. rokov. Modernizovaný rádiolokátor P-19 je stále v službe viacerých štátov. Výnimočnosť konštrukcie dosvedčuje fakt, že po technickej úprave RL dokáže systém zachytiť niektoré lietadlá s technológiou Stealth.

Nadčasová konštrukcia

Komplex pozostáva z dvoch častí – anténnej a prístrojovej, na podvozkoch dvojice nákladných vozidiel typu ZIL 131. Rádiolokátor pracuje v decimetrovom vlnovom pásme. Impulzný výkon vysielača je 300 kW. Identifikácia cieľov prebieha na báze rádiolokačného odpovedača. Maximálna vzdialenosť zistenia vzdušného cieľa s odrážanou plochou na úrovni stíhacieho lietadla je 140 km vo výške 1 000 m, 33 km vo výške 100 m. S klesajúcou nadmorskou výškou letovej hladiny vzdušného cieľa klesá dosah rádiolokátora. Vrchná hranica zistenia objektov sa pohybuje v rozmedzí 3 až 6 kilometrov v závislosti od veľkosti odrazovej plochy daného cieľa. Optimálne podmienky na rozvinutie P-19 predstavuje rovinatá plocha. Terénne prekážky majú negatívny vplyv na diaľkový dosah rádiolokátora.

Princíp činnosti je založený na vzniku vysoko-frekvenčných kmitov (mikrovĺn) v magnetróne vplyvom prekríženia elektrických a magnetických polí. Tak vysielací systém vyrába výkonné impulzy, ktoré sú vyžarované do priestoru podľa požiadaviek určenej charakteristiky.

Anténne vozidlo zo systému P-19 je špeciálna nadstavba na podvozku sovietskeho nákladného automobilu ZIL 131 E s plošinovou zadnou časťou, na ktorej je inštalovaná anténa a dvojica elektrických generátorov. Samotná anténa sa skladá z dvoch žiaričov, zrkadiel a systému otáčania – pohonu, ktorý zabezpečuje 360-stupňovú rotáciu. V zadnej časti vozidla sa nachádza predlžovací diel hlavného anténneho pylóna. Pylón antény je rúrkovej konštrukcie, obdĺžnikového prierezu. Zrkadlá antény majú elipsovitý, konvexný tvar (podobne ako P-15). Za anténou sa nachádza dvojica elektrocentrál AB-16-T/230P-PM1 kapotovaných v štvorcových búdkach, nad ktorými je uložená manipulačná ochodza. Tá slúži ako rám, ktorý drží zloženú anténu počas presunu vozidla. Synchrónne generátory GSV-16-M1 sú poháňané benzínovými motormi typu GAZ-322. Výkon EkC je 16 kW, napätie 230 V, frekvencia 400 Hz.

V Olomouci i na Liptove

Automobil s výrobným číslom 820437 bol vyrobený v Sovietskom zväze v roku 1988. Do ČSĽA bol zaradený začiatkom júna 1989. Prvým užívateľom sa stal VÚ 8189 Olomouc. Vozidlu priradili kmeňové číslo: 386-50-53. Po rozdelení ČSFR bol presunutý na územie SR a zaradený do stavu VÚ 1480, posádka Liptovský Mikuláš. Medzi rokmi 1996 – 1998 vozidlo slúžilo ako učebný model Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš. V roku 2007 bol komplex odovzdaný do VHM Piešťany. Vozidlo bolo v priebehu roka 2013 zapožičané na výskumné účely firme TESLA Pardubice, s. r. o. V Tesle okrem iného na ňom urobili základné ošetrenie a obnovenie náteru v pôvodnom odtieni sovietskej tmavozelenej. Dnes je ZIL 131 E AMU z komplexu P-19 súčasťou vonkajšej expozície VHM Piešťany.

Technické údaje:

Nákladný automobil ZIL 131 E:
Celková maximálna hmotnosť vozidla: 11 700 kg
Dĺžka vozidla: 7,3 m
Šírka vozidla: 2,5 m
Výška vozidla: 3,2 m
(uvedené údaje sú v pochodovej polohe)
Motor: ZiL-131 V8
Max. dovolená rýchlosť: 60 km/h
Typ paliva: benzín BA91
Osádka: 3 osoby
Objem motora: 6,28 l
Výkon: 110,5 kW
Zásoba paliva: 520 l
Dojazd: 850 km
Pneumatiky: 12,00 - 20
Rozchod: 1,82 m
Brodenie: do hĺbky 1,4 m
Nadstavba:
Označenie: P-19 AMU
Typ: anténna nadstavba P-19
Počet žiaričov: 2
Počet zrkadiel: 2
Elektrocentrály: AB-16-T/230P-PM1
Generátory: Typ GSV-16-M1

Text: Mgr. Jerguš VÁRY (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 7/2016