Slávnostná promócia knihy „Tam, kde kvitnú divé maky "

Slávnostná promócia knihy „Tam, kde kvitnú divé maky
14.11.2018
V nedeľu 11. novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny uzrela svetlo sveta publikácia o vojnovom cintoríne v Majeri „Tam, kde kvitnú divé maky“. Na uvedenej publikácii sa autorsky a lektorsky  podieľali tiež pracovníci Vojenského historického ústavu v Bratislave Dr. Imrich Purdek, PhD., Mgr. Peter Chorvát, PhD. a Mgr. Peter Kralčák, PhD. Zámerom knihy je predstaviť širokej verejnosti základné fakty a poznatky o vzniku a existencii vojnového cintorína v Majeri, o činnosti vojenskej nemocnice, ako aj priblížiť neskoršiu históriu, ale i súčasnosť tohto pamätného miesta.
Pred samotnou promóciou sa uskutočnilo slávnostné odhalenie monumentu a pietny akt na vojenskom cintoríne v Majeri, ktorým si v nedeľu mesto Banská Bystrica pripomenulo 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Pre­zen­to­vané dielo je zhmot­ne­ním pr­vej etapy re­a­li­zá­cie ví­ťaz­ného ná­vrhu au­tor­ského tímu, ktorý pra­co­val v zlo­žení: Ben­ja­min Brád­ňan­ský, Vito Ha­lada, Ma­roš Greš.
 
Text: VHÚ
Foto: Mesto Banská Bystrica