Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach

1
23.04.2018
Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach 
Dňa 17. apríla 2018 sa v bývalom letnom sídle prezidentov Československa v Topoľčiankach uskutočnil  slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti pripomenutia si historickej úlohy prvého čs. prezidenta T. G. Masaryka pri vzniku moderného štátu Čechov a Slovákov a bojových tradícií spätých s históriou Československa a Slovenska. V rámci slávnostného programu boli vybraným osobnostiam, ktoré dlhodobo napomáhajú pri rozvoji vojensko-historických tradícií, ku ktorým sa hrdo hlásia príslušníci ozbrojených síl, odovzdané pamätné medaily ministra obrany Slovenskej republiky. Jednou z ocenených osobností bol aj riaditeľ Vojenského historického archívu v Bratislave Mgr. Peter Kralčák, PhD., ktorý z rúk zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Ing. Pavla Macka, CSc. prevzal Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky II. stupňa.  
 
Text: VHÚ
Foto: Pavol Vitko, MO SR