Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska: 1941 – 1944

pozvanka_sk_1
09.04.2019
Pri príležitosti osláv 75. výročia oslobodenia Bieloruska od fašistických okupantov a 75. výročia Slovenského národného povstania Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike J.E. pán Igor Leščeňa, Národný archív Bieloruskej republiky a Vojenský historický ústav v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie výstavy Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska: 1941 – 1944 dňa 10. apríla 2019 o 16.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Ventúrska 11) Po ukončení slávnostného otvorenia výstavy Vás pozývame na čašu vína.

Výstava potrvá do 30. apríla 2019.

Pozvánka

R.S.V.P. do 5. apríla 2019
Tel.: 02/6225 0152
e-mail: slovakia@mfa.gov.by