Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943
ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943.

Cheb : Svět křídel, 2006, 270 s., fotogr., prehl., pram. a lit., ISBN 80-86808-29-7

Autor mapuje problematiku operačného nasadenie leteckých jednotiek v širších vojenských a vojensko-politických súvislostiach od počiatočných príprav slovenskej armády na vojnu proti Sovietskemu zväzu na jar roku 1941 až po definitívny návrat posledných jednotiek z východného frontu na Slovensko v novembri 1943.
Venuje sa organizačnej výstavbe letectva, jeho materiálno-technickému zabezpečeniu, výchove, úrovni výcviku a konkrétnu bojovú činnosť popisuje v súvislosti s operačnou činnosťou pozemných jednotiek slovenskej a nemeckej armády. Publikáciu obsahovo uzatvára kapitola, ktorá sa týka bojovej činnosti legendárnej stíhacej letky 13, ktorá v období od novembra 1942 do októbra 1943 pôsobila v zostave 52. stíhacej eskadry nemeckého Luftwaffe a predstavuje najvýznamnejší moment v operačnom nasadení slovenského letectva v rokoch druhej svetovej vojny. Publikácia obsahuje tiež bohatú fotodokumentáciu, prílohu dobových dokumentov, kamufláží lietadiel, počty príslušníkov slovenskej armády na východnom fronte i prehľad zostrelov príslušníkov letky 13.