Smernica VHÚ o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 6.21 MB)