Spoločná brigáda slovenských a nemeckých vojakov

Brigáda Bundeswehru a OS SR 2017 - 1
03.07.2017
Dňa 22. júna 2017 sa v rámci spolupráce členských armád NATO uskutočnila v areáli Duklianskeho bojiska spoločná pracovná brigáda 11 príslušníkov nemeckého Bundeswehru (163. ženijný pluk špeciálneho určenia) a 20 príslušníkov Ozbrojených síl SR (21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov 2. mechanizovanej brigády Prešov). Počas  spoločnej pracovnej brigády boli vykonané pomocné práce spojené s údržbou areálu vojnového cintorína príslušníkov 1. čs. armádneho zboru na Dukle, ako aj ďalšie nevyhnutné práce na obnove priestorov v správe VHÚ. 
Účastníci akcie si po jej ukončení so záujmom prezreli expozičné priestory Vyhliadkovej veže na Dukle, kde sa oboznámili s históriou bojov v Karpatsko-duklianskej operácie v rokoch druhej svetovej vojny. Po prehliadke položili vence na Pamätníku 1. čs. armádneho zboru na Dukle a na nemeckom vojnovom cintoríne v Hunkovciach. Predstavitelia oboch zúčastnených strán sa zhodli na užitočnosti takýchto aktivít, ktoré rozvíjajú neformálne vzťahy medzi príslušníkmi oboch spojeneckých armád. Vyjadrili záujem v nich pokračovať aj v nasledujúcom období.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ