Spoločná pracovná brigáda príslušníkov OS SR a študentov z Nemecka

titulka
08.08.2017
Dňa 3. augusta 2017 sa v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle uskutočnila spoločná brigáda nemeckých študentov a príslušníkov VÚ 1102 Michalovce, ktorú zorganizovali Vojenský historický ústav („VHÚ“) a Krajská pobočka Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o nemecké vojnové hroby. Nemeckí študenti spoločne so slovenskými vojakmi pod vedením zamestnancov VHÚ - pracovníkov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku svojou prácou zveľadili časť areálu Duklianskeho bojiska. Odborný personál Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku im po skončení prác v expozícii Vyhliadkovej veže na Dukle priblížil históriu Karpatsko-duklianskej operácie. Študenti boli nadšení z možnosti pracovať so slovenskými profesionálnymi vojakmi. Aktivitu ocenil aj predstaviteľ Krajskej pobočky Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o nemecké vojnové hroby Dr. Michal Bochin. Zároveň vyslovil želanie pokračovať v začatej spolupráci. Za odvedenú prácu patrí všetkým zúčastneným úprimné poďakovanie.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ