Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962

Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962
ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2012, 179 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-89523-16-0 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-17-7


Publikácia chronologicky nadväzuje na predchádzajúcu monografiu o studenej vojne v rokoch 1946 – 1954 a taktiež vychádza z pôvodných archívnych prameňov a dostupnej domácej i zahraničnej literatúry. Historik v nej približuje v globálnom kontexte konflikty medzi USA a ZSSR a ich spojencami s dopadom na oblasť stredovýchodnej Európy, Československa a Slovenska. Primárne sa zameriava na plány na vytvorenie bezpečnostného systému, ktoré sa však v priebehu vývoja ukázali ako nereálne. Stupňujúce sa napätie v súvislosti s vnútroblokovými krízami v Poľsku a Maďarsku, Suezskou krízou, Berlínskou a Kubánskou krízou autor analyzuje z pohľadu politicko-vojenských opatrení Československa, názorov a postojov obyvateľstva a ekonomických dôsledkov. Autor popisuje tiež rozsah a problémy zbrojnej výroby na Slovensku, využitie jej produktov (tankov, obrnených transportérov, delostreleckej techniky, munície) nielen pre potreby čs. armády, ale aj pre armády Varšavskej zmluvy a vývoz do tretieho sveta, do oblastí nových frontov studenej vojny – na Blízky východ a Kubu.