Súhrnné správy o zákazkách v roku 2017

Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 | Cenová ponuka 2016 | Súhrnné správy 2016 | Cenová ponuka 2017 | Súhrnné správy 2017 | Cenová ponuka 2018 | Cenová ponuka 2019 |

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača