Účasť vojenských múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Festival múzeí 2017 - 1
03.07.2017
Dňa 26. júna 2017 sa múzejní pracovníci Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej len „VHÚ“) zúčastnili na 13. ročníku kultúrno-spoločenského podujatia ,,Festival múzeí Slovenska 2017”. Podujatie bolo organizované z iniciatívy Zväzu múzeí na Slovensku a uskutočnilo sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Hlavným cieľom akcie bola prezentácia jednotlivých múzeí a vzájomná výmena odborných skúseností. Podujatie bolo určené nielen slovenským múzejníkom, ale aj širšej laickej verejnosti. Návštevníci sa mohli na jednom mieste oboznámiť s činnosťou viacerých múzeí, ktoré pôsobia na Slovensku a odborníci inšpirovať prácou svojich kolegov.
VHÚ na tomto zaujímavom podujatí úspešne reprezentovali múzejní pracovníci z múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea (ďalej len „VHM“). Predstavili zaujímavé zbierkové predmety z viacerých múzejných zbierok, s ktorými sa môžu záujemci o vojenskú minulosť Slovenska zoznámiť aj priamo v priestoroch Centrálnej expozície VHM vo Svidníku. Najstaršou prezentovanou zbraňou bola rakúsko-uhorská puška Werndl model M. 1867/77, ktorá sa začala vyrábať už v roku 1867. Medzi „najmladšie“ prezentované zbrane patrila čs. puška vzor 52/57. Záujem návštevníkov vzbudili aj ďalšie zbierkové predmety – ruská pechotná puška Berdan II. model 1870, rakúsko-uhorská pechotná a krátka puška Mannlicher model 1895, čs. pechotná puška vzor 24, nemecká karabína Mauser model 98k, sovietska karabína Mosin model 1938, sovietska puška SVT-40, legendárny sovietsky samopal PPŠ-41, nemecký samopal MP-40, britský samopal STEN Mark II., taliansky samopal Beretta model 38/42, nemecký univerzálny guľomet MG-42 a napokon aj čs ľahký guľomet vzor 26. Návštevníci sa mohli od svidníckych múzejníkov dozvedieť nielen zaujímavé informácie o vývoji zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v armádach rôznych štátov, ale dostali aj informácie o expozíciách VHM vo Svidníku, na Dukle a v Piešťanoch.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ