Účastníci medzinárodnej konferencie na návšteve v expozícii VHM vo Svidníku

Svidník - Centrálna expozícia 16.-17.3.2017 (1)
27.03.2017
Dňa 17. marca 2017 navštívili Centrálnu expozíciu Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Vojenského historického ústavu Bratislava domáci a zahraniční účastníci konferencie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno“.
Návštevy expozície sa zúčastnili predstavitelia vedúceho partnera projektu z poľského mesta Krosno a zástupcovia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Návštevu privítal v priestoroch expozície riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Účastníci konferencie si následne prezreli centrálnu expozíciu vo Svidníku, kde im bol poskytnutý odborný výklad. Po prehliadke expozície delegácia navštívila aj Pamätník sovietskej armády a Park bojovej techniky v areáli múzea.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ