Úprava sprevádzaných vstupov – prehliadky Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Úprava sprevádzaných vstupov –   prehliadky Vojenského historického múzea v Piešťanoch
28.08.2021
Vážení návštevníci,
 
v záujme našej snahy o neustále skvalitňovanie našich služieb a zlepšenia prístupnosti k našim expozíciám nám dovoľte Vás informovať o aktuálne platných prevádzkových pravidlách pri návštevách stálych expozícií Vojenského historického múzea v Piešťanoch:

Od 1. júna 2021 sú sprístupnené pre verejnosť stále expozície Múzejného oddelenia Piešťany VHM nasledovne:                    

Mesiace júl a august sprevádzané vstupy budú umožnené  v pracovných dňoch (utorok až piatok) v 1 skupine (30 osôb)10.00 h, 13.00 h a 15.00 h a počas víkendov (sobota – nedeľa) v 2 skupinách (60 osôb)  o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h.


V mesiaci september – sprevádzané vstupy budú umožnené  v pracovných dňoch (utorok až piatok) v 1 skupine (30 osôb) o 10.00 h a o 13.00 h a počas víkendov (sobota – nedeľa) v 2 skupinách (60 osôb) o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h.


Vstup do múzea je z prevádzkových dôvodov limitovaný na maximálne 30 návštevníkov (vrátane detí) na jednu skupinu.

Našim návštevníkom odporúčame využiť možnosť prednostného objednania sa na jednotlivé vstupy, a to na tel. č. 0903 820 454. Objednaní návštevníci budú mať pri vstupe prednosť.

Dovoľujeme si Vás požiadať o trpezlivosť, toleranciu, korektnosť, ohľaduplnosť a v neposlednom rade o dodržiavanie stanovených upravených pravidiel návštevy jednotlivých expozícií VHM Piešťany. Vzhľadom na limitovaný počet návštevníkov na jeden vstup Vás v prípade prednostného objednania žiadame o časovú dochvíľnosť. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, že sa nedostaví objednaný počet návštevníkov, bude skupina doplnená do počtu 30 spomedzi neobjednaných návštevníkov. Tým chceme umožniť vstup do múzea čo najväčšiemu počtu záujemcov o vojenskú históriu.
 
V závislosti od zmien platnej epidemiologickej legislatívy sa môže maximálny počet osôb v skupine meniť. Dovoľujeme si upozorniť, že návštevníci VHM Piešťany musia mať vo vnútorných priestoroch expozície prekryté horné dýchacie cesty (respirátorom, rúškom alebo šatkou).

Vojenský historický ústav si váži všetkých svojich návštevníkov, preto pevne veríme, že napriek určitým obmedzeniam nám zachováte svoju priazeň. Prijatými opatreniami sa snažíme chrániť zdravie našich návštevníkov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie.