Vedecká konferencia „Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR“

SNA DSC00003
18.05.2018
V dňoch 16. – 17. mája 2018 usporiadal Slovenský národný archív v Bratislave vedeckú konferenciu „Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR“. Na tomto zaujímavom vedeckom podujatí vystúpil aj historik Vojenského historického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD. V druhom bloku prvého konferenčného dňa predniesol referát „Československá armáda na Slovensku v rokoch 1918 – 1920“. Konferencia, ktorá svojím obsahom spadá do rámca spomienkových osláv 100. výročia prvej Československej republiky, priniesla prezentáciu množstva rozličných a inšpiratívnych poznatkov ohľadom tejto zlomovej udalosti moderných dejín Slovenska. Dôkazom toho bola bohatá diskusia, ktorá nasledovala po každom bloku.   
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ