Vedecká konferencia „Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť"

Vedecká konferencia Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť
23.02.2018
V dňoch 21. – 22. februára 2018 sa v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila vedecká konferencia Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť, ktorú zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Národnou radou Slovenskej republiky. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 50 historičiek a historikov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Príspevky približovali medzinárodný kontext februárových dní z roku 1948, dopady komunistického prevratu na českú a slovenskú spoločnosť, formovanie domáceho a zahraničného odboja proti komunistickej totalite, premeny politického a právneho systému v Československu po uchopení moci komunistami, ako aj následky na činnosť armády a bezpečnostných zborov krajiny. V rámci uvedeného bloku predniesol príspevok na tému Od Tomana k Valešovi – čs. rozviedka v roku 1948 aj samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Mgr. Matej Medvecký, PhD.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, ÚPN