Vedecká rada Vojenského historického ústavu

Riaditeľ Vojenského historického ústavu :

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., Vojenský historický ústav

Predseda :
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov

Podpredseda :
Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov

Tajomník :
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., VHÚ – Vojenský historický archív

Členovia :
PhDr. Igor BAKA, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov

PhDr. Valerián BYSTRICKÝ, DrSc., Historický ústav SAV

PhDr. Viliam ČIČAJ, CSc., Historický ústav SAV

PhDr. Vojtech DANGL, CSc., Historický ústav SAV

prof. PhDr. Roman HOLEC, CSc., UK, Filozofická fakulta

Mgr. Bc. Peter KADLEC, VHÚ - Vojenské historické múzeum

PhDr. Miroslav LONDÁK, DrSc., Historický ústav SAV

Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov 

PhDr. Stanislav MIČEV, PhD., Múzeum SNP

PhDr. Slavomír MICHÁLEK, DrSc., Historický ústav SAV

prof. PhDr. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc., UK, Filozofická fakulta

 

Organizačný poriadok Vedeckej rady VHÚ: Logo_PDF

Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ