Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Svidník

Kvíz z histórie svidníckeho regiónu
19.01.2017
Dňa 19. januára 2017 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2017“, ktorý sa konal pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Svidník. Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľali Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie VHM Svidník a Mestský úrad vo Svidníku. Vedomostný kvíz sa ako v minulom roku aj tentokrát konal v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Svidník, ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka. Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali na nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá svetová vojna v Európe a boje v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhá svetová vojna v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska operácia. Víťazom vedomostnej súťaže sa stala Cirkevná základná škola sv. Juraja. V prestávkach medzi jednotlivými kolami kvízu si žiaci v hľadisku mohli pozrieť spevácke vystúpenia dievčenskej hudobnej skupiny Red Cats, ktorá pôsobí v rámci Základnej umeleckej školy vo Svidníku, ako aj krátky dokumentárny film o priebehu druhej svetovej vojny, krátky dokumentárny film z dielne Vojenského historického ústavu, ktorý v animovanej 3D podobe prezentoval najvzácnejšie zbierkové predmety v jeho správe a napokon aj dokumentárny film približujúci poslanie a činnosť Vojenského historického ústavu VHÚ a jeho jednotlivých zložiek. V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, potom pokračovali na Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle a napokon boli ukončené pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu. 

Text: VHÚ
Foto: VHÚ