VHÚ navštívila delegácia českých vojenských archivárov

1
01.06.2018
V dňoch 29. – 31. mája 2018 zavítala na pôdu Vojenského historického ústavu v Bratislave delegácia z Vojenského ústředního archivu Praha na čele s riaditeľom Mgr. Josefom Žikešom. Ďalšími členmi delegácie boli riaditeľ Vojenského historického archivu v Prahe PhDr. Július Baláž, CSc. a riaditeľ Správního archivu Ministerstva obrany Českej republiky – zástupca riaditeľa Vojenského ústředního archivu Praha Ing. Jan Kolář.
Počas  bilaterálnych rokovaní boli prerokované odborné otázky v tých oblastiach, ktoré tvoria vedecký záujem oboch inštitúcií. Vrcholní predstavitelia Vojenského ústředního archivu Praha a Vojenského historického ústavu Bratislava si zároveň vymenili zásadné informácie o činnosti vyššie uvedených inštitúcií, ako aj o ich ďalšom smerovaní. Nezabudli ani na poskytnutie základných informácií o prípravách celospoločenských podujatí a projektoch venovaných 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny, informácií o aplikácii európskeho  nariadenia zavádzajúceho jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25. mája  2018 začalo platiť vo všetkých členských štátoch EÚ (General Data Protection Regulation).
Česká delegácia si počas návštevy prezrela expozíciu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ako aj expozíciu Military Historical Museum v Pohronskom Ruskove, s ktorým naše múzejné pracovisko intenzívne spolupracuje
Riaditeľ Vojenského ústředního archivu Praha, ako aj riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava sa zhodli na prospešnosti dvojstrannej spolupráce, ktorá je postavená na základe Zmluvy o spolupráci a vzájomnej pomoci z 11. septembra 2009. Zároveň konštatovali, že Vojenský ústřední archiv Praha a Vojenský historický ústav Bratislava majú nadštandardné vzťahy, ktoré hodlajú naďalej upevňovať a prehlbovať.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ