VHÚ - VHM na Festivale letectva v Piešťanoch, 4. - 5. máj 2019 - Avízo

situačný plán
25.04.2019
Návštevníci Festivalu letectva sa na piešťanskom letisku môžu tešiť nielen na pestrú prehliadku lietadiel na nebi a zemi, ale aj atraktívny sprievodný program. Určite by si nemali nechať ujsť expozíciu Múzejného oddelenia Piešťany, ktoré v sebe ukrýva stovky unikátnych predmetov. 

Pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcty k vojenským tradíciám slovenského národa, prezentácia rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. To všetko patrí k poslaniu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktoré je súčasťou Vojenského historického ústavu Bratislava. Poďme sa pozrieť bližšie na to, čo všetko ponúka. 

Múzejné oddelenie Piešťany ukrýva takmer 9000 vzácnych predmetov 

Vojenské historické múzeum - Múzejné oddelenie (VHM Mo) Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch zrušenej 32. leteckej základne. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25. septembra 2004 sprístupnili pre verejnosť stálu expozíciu pod názvom  „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. 

Unikátne expozície

V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov Ťažisko expozície je v hale 1 (H1), v ktorej sa nachádzajú kúsky približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 (H2)  je vystavená ľahká obrnená technika a v ďalšej ťažká pásová technika. Unikátne veľkorozmerné  múzejné  prírastky v expozícii boli v lete 2017 umiestnené v novovybudovanom prístrešku P2. Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov: letecká technika, technika protivzdušnej obrany, ženijná technika, raketová a delostrelecká technika

„Neustále sa snažíme naše služby skvalitňovať a prispôsobovať ich modernej dobe. Pred pár rokmi nám pribudli interaktívne dotykové infokiosky, infopanely či navádzacie informačné staničky po expozícii. Návštevníci môžu vidieť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj dokument Oceľové ticho. Predstavuje Vojenský historický ústav a najvýznamnejšie medzníky vojenskej histórie Slovenska od prvej svetovej vojny až po studenú vojnu,“ objasňuje riaditeľ Vojenského historického múzea Milan Kubizniak.

Múzejné oddelenieSvidník ponúka vo svojom zbierkovom fonde približne 10 500 zbierkových predmetov

Jednou z organizačných zložiek Vojenského historického múzea Piešťanyje Múzejné oddelenieSvidník. Svojou činnosťou plynulo nadväzuje na tradície Dukelského múzea. To  vzniklo ešte v roku 1965, pričom priestory expozície boli verejnosti slávnostne sprístupnené dňa 4. 10. 1969 pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. 

Súčasné Múzejné oddelenie vo Svidníku sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny. Dôraz kladie na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. 

Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov modernizovaná Centrálna expozícia, ktorá bola verejnosti slávnostne sprístupnená v roku 2011. Okrem samotnej Centrálnej expozície sa v správe Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku nachádza aj Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik), Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle spolu s ďalšími pomníkmi, Pamätník sovietskej armády vo Svidníku a časť tzv. expozície v prírode (tanková, delostrelecká a letecká technika umiestnená v priestore Duklianskeho bojiska).

Text: http://www.festivalletectva.sk/aktuality/zoznam/sucastou-festivalu-letectva-bude-aj-piestanske-vojenske-historicke-muzeum.html
Foto: VHÚ