Vojaci opäť poskytli pomocnú ruku našim múzejníkom

titulka
08.08.2017
Nezištná pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR sa v rámci Vojenského historického ústavu - Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku (ďalej „VHÚ - Mo VHM Svidník“) v poslednom období stáva tradíciou. Táto skutočnosť sa potvrdila aj počas nedávno ukončenej spoločnej pracovnej činnosti zamestnancov VHÚ - Mo Svidník a profesionálnych vojakov, príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov a 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Uvedená činnosť sa realizovala vo Svidníku a na Dukle v období od 10. júla do 4. augusta 2017. V tomto období obnovili náter deviatich veľkorozmerných zbierkových predmetov a vykonali ďalšie údržbárske práce v areáloch  národných kultúrnych pamiatok v správe VHÚ. Všetkým zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí poskytli pomoc VHÚ - Mo VHM Svidník, patrí naša úprimná vďaka, nakoľko svojou svedomitou prácou pomohli pri odbornej ochrane zbierkových predmetov a údržbe majetku v správe VHÚ.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ