Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945
CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 283 s., fotogr., ISBN 978-80-89523-20-7[autori: Baka, Igor; Balcová, Milena; Bystrický, Jozef; Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová, Božena; Šimunič, Pavol; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter; Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana] 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-27-6


Biografický slovník vojenských osobností – slovenských dôstojníkov, ktorí pôsobili v rokoch 2. svetovej vojny na území Slovenska alebo za jeho hranicami, ako aj dôstojníkov inonárodných, ktorí boli súčasťou vojenských udalostí Slovenska tohto obdobia. Vojenské profily sú radené abecedne, preto sa popri sebe vyskytujú dôstojníci slovenskej armády bez ohľadu na to či boli alebo neboli aktívni v slovenskom protifašistickom odboji, účastníci zahraničného odboja aj niektorí sovietski, nemeckí, rumunskí a maďarskí generáli, ktorých vojská sa zúčastnili vojenských operácií na území Slovenska. Jednotlivé heslá sú zamerané na vývoj vojenskej kariéry, dosiahnutú vojensko-odbornú kvalifikáciu, na bojové nasadenie, odbojovú činnosť a pôsobenie v povojnovom období. Osobitne sú uvedené udelené vojenské vyznamenania a literatúra s prameňmi, z ktorých boli údaje čerpané a kde možno nájsť prípadne ďalšie informácie. Väčšina biografických hesiel obsahuje aj čierno-biele portrétové fotografie. V záhlaví každého hesla je uvedená najvyššia vojenská hodnosť a funkcia, ktorú príslušná osobnosť zastávala v rokoch 1939 – 1945.