Vojenskí múzejníci na 10. ročníku akcie „Zapálenie povstaleckej vatry“

foto1
29.08.2017
Dňa 28. augusta 2017 sa vo svidníckom amfiteátri, za účasti zástupcov miestnej samosprávy, štátnej správy, miestnych a okresných inštitúcií a organizácií, uskutočnil už 10. ročník kultúrno-spoločenského podujatia „Zapálenie povstaleckej vatry“. Predmetné kultúrno-spoločenského podujatie, ktorého hlavným organizátorom bol  Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku, sa uskutočnilo pri príležitosti 73. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Tak, ako v uplynulých rokoch, tak aj na jubilejnom 10. ročníku mal svoje zastúpenie Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej len “VHÚ“). Jeho odbornú činnosť, ako aj zbierkové predmety z fondu Vojenského historického múzea (ďalej len „VHM“) predstavili vojenskí múzejníci zo Svidníka.  Historické vojenské zbrane už tradične pútali pozornosť nielen detí, ale aj ich rodičov či seniorov, ktorí sa mohli od svidníckych vojenských múzejníkov dozvedieť nielen informácie o vývoji jednotlivých typov zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v armádach rôznych štátov sveta, ale dostali aj ďalšie informácie o expozíciách VHM vo Svidníku, na Dukle a v Piešťanoch. Pred zahájením podujatia sa v areáli Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku, pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle uskutočnili slávnostné pietne akty, ktorými organizátori akcie vzdali hold našim osloboditeľom, ktorí v ťažkých bojoch v rokoch 2. svetovej vojny položili život za našu slobodu.      
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ