Vojenský historický ústav na výstave IDEB 2018

IDEB 2018
18.05.2018
V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa Vojenský historický ústavu („VHÚ“) predstavil so samostatnou expozíciou na 7. medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave prostredníctvom zbierkových predmetov, odborných publikácií a panelovej výstavy prezentoval zaujímavý prierez bohatou vojenskou minulosťou Československa a Slovenska. Návštevníci veľtrhu sa v priestoroch expozície VHÚ mohli oboznámiť nielen s rôznymi vojenskými rovnošatami, dobovými zbraňami a kópiami historických dokumentov, ale aj s publikáciami našich vojenských historikov. Osobitný priestor bol v expozícii venovaný panelovej výstave o československých legionároch. Pri výbere zbierkových predmetov z fondu Vojenského historického múzea Piešťany bol položený dôraz na produkciu zbrojoviek, ktoré sa nachádzali na území spoločného štátu Čechov a Slovákov. Expozíciu VHÚ si so záujmom prezreli nielen mnohí domáci, ale aj zahraniční návštevníci a vystavovatelia, ale aj predseda vlády SR Peter Pellegrini, minister obrany SR Peter Gajdoš, ako aj novovymenovaný náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ