Vyhliadková veža

V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej môže návštevník vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30.výročia bojov o Duklu. Je vysoká 49 m a bola postavená na mieste pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1.čs. armádneho zboru. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela: akad. sochára A. Račka Vítanie osloboditeľov, figurálna kompozícia Spoločný boj akad. sochára J. Koreňa a súsošie Žalujem akad. sochára J. Kulicha. Exteriér veže dopĺňa Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad. sochára F. Patočku. Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944".

(Dukla - Vyhliadková veža a okolie - 23.11.2011)
Pohľad na vyhliadkovú vežu na Dukle
Pohľad na vyhliadkovú vežu na Dukle po oprave hornej a dolnej kopuly - september 2009
Vstup do vyhliadkovej veže s plastikou Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad.soch. F.Patočku
Sovietsky mínomet vz.38 kal. 120 mm vo vstupnej hale vyhliadkovej veže
Umelecké dielo Vítanie osloboditeľov od akad.sochára A. Račka vo vstupnej hale
Pohľad z vyhliadkovej veže na Dukliansky priesmyk na slovensko-poľskej hranici
Dukliansky priesmyk – bezmenné výšiny významné vojensko-strategické oporné body v boji o čs. hranice
Situačná mapa bojov o Duklu a prezentácia fotografií Karpatsko-duklianskej operácie v hornej kupole vyhliadkovej veže
Dukliansky priesmyk - pohľad na cestnú komunikáciu smerom z Vyšného Komárnika do Svidníka
Húfnica vz. 37 kal. 152 mm premiestnená z obce Dobroslava a inštalovaná v areáli vyhliadkovej veže na Dukle - august 2009
Súsošie Žalujem - autor Ján Kulich
Bitevné lietadlo Avia B-33 vo vnútorných priestoroch vyhliadkovej veže
Pohľad z vyhliadkovej veže Dukla (apríl 2016)
Vyhliadková veža Dukla (apríl 2016)
Vyhliadková veža v priestore Duklianskeho priesmyku  (6.10.2017)
Návšteva predsedu NR SR a ministra obrany SR v hornej kopule Vyhliadkovej veže (6.10.2017)
Vyhliadková terasa vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)
Vyhliadková terasa vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)
Vstupná hala vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)