Výskumné úlohy

1. Vojenské školstvo
Termín plnenia: január 2010 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Andrea GAJDÁČOVÁ, Mgr. Katarína IVANIČOVÁ, Ing. Milan ONDRUŠ.        
Charakteristika výskumnej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
0304 Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina,
0796 Vojenská katedra Vysokej školy poľnohospodárskej Nitre,
0877 Vojenské učilište Nitra,
0900 Vojenská vysoká škola tylového a technického zabezpečenia Žilina,
Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin,
0926 Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice,
01025 Škola automobilových špecialistov Nitra,
01029 Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom,
01036 Vojenská katedra Slovenskej vysokej školy technickej Bratislava,
01039 Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica,
01198 Vojenská katedra Univerzity Komenského Bratislava,
01347 Vojenská katedra Vysokej školy technickej Košice,
01489 Letecké technické učilište,
02664 Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava.
01664 Škola na dôstojníkov v zálohe Trenčín,
01665 Škola dôstojníckeho dorastu Košice,
01669 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe Bratislava,
01670 Škola na dôstojníkov v zálohe Nové Zámky,
01671 Škola dôstojníckeho dorastu Bratislava,
01674 Škola na dôstojníkov ťažného delostrelectva v zálohe Brezno,
01676 Škola na dôstojníkov mínometného delostrelectva v zálohe Kežmarok,
01678 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe Košice,
01688 Škola dôstojníckeho dorastu Kremnica,
01779 Vojenská katedra Vysokej školy lesníckej a drevárskej Zvolen,
02064 2. zdravotnícka škola,
02202 Katedra Vysokej školy ekonomickej Bratislava,
02270 Vojenská katedra Vysokej školy pedagogickej Bratislava,
02273 Vojenská katedra pri Ústrednej politickej škole ÚV KSS Bratislava,
02358 Vyššie letecké učilište Košice,
02646 Vojenské oddelenie Ministerstva školstva SSR,
02664 Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v r. 2015 – 2018).

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944
Termín plnenia: január 2010 – december 2019
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI       
Charakteristika výskumnej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventár (vydanie VHÚ 2020).

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské 1940-1944
Termín plnenia: september 2015 – december 2020
Riešiteľ: PhDr. Milena BALCOVÁ       
Charakteristika výskumnej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 –  1945.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ 2021).

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939
Termín plnenia: január 2021 – december 2021
Riešiteľ: Mgr. Viktor GABÁNI       
Charakteristika výskumnej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ 2021).