Výskumné úlohy

1. „Vojenské vysoké školy“

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2022
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Katarína IVANIČOVÁ, PhDr. Andrea GAJDÁČOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
  • Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 
  • Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin 
  • Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
  • Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
  • Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina 
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie VHÚ, v rokoch 2020 – 2023).
 

2. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944“

Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI.
Charakteristika vedeckej úlohyúlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohyArchívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  GII -inventár (vydanie VHÚ, 2023).
 

3. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940-1942)“
Výskumná úloha

Termín plneniajanuár 2018 – december 2021
RiešiteliaPhDr. Milena BALCOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohyúlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohyArchívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
         Plánovaný výstup:  GII - inventár (vydanie VHÚ, 2022).
 

4. „Krajinské vojenské veliteľstvo 1939“

Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2020“
RiešiteliaMgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohyúlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohyArchívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2021).
 

5. „Zemské stavebné riaditeľstvo v Bratislave“

Výskumná úloha
Termín plnenia marec 2018 – december 2018
Riešitelia: Mgr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohyúlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívneho fondu.
Cieľ vedeckej úlohyArchívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2019).