Výskumné úlohy

1. „Vojenské školstvo“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2010 – december 2018
Riešitelia: Ing. Peter KRAJČÍROVIČ, Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Zuzana ŠUTARÍKOVÁ, Mgr. Andrea GAJDÁČOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
- 0304   Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina,
- 0796   Vojenská katedra Vysokej školy poľnohospodárskej Nitre,
- 0877   Vojenské učilište Nitra,
- 0900   Vojenská vysoká škola tylového a technického zabezpečenia Žilina,
- 0907   Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin,
- 0926   Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice,
- 01025 Škola automobilových špecialistov Nitra,
- 01029 Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom,
- 01036 Vojenská katedra Slovenskej vysokej školy technickej Bratislava,
- 01039 Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica,
- 01198 Vojenská katedra Univerzity Komenského Bratislava,
- 01347 Vojenská katedra Vysokej školy technickej Košice,
- 01489 Letecké technické učilište,
- 01664 Škola na dôstojníkov v zálohe Trenčín,
- 01665 Škola dôstojníckeho dorastu Košice,
- 01669 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe Bratislava,
- 01670 Škola na dôstojníkov v zálohe Nové Zámky,
- 01671 Škola dôstojníckeho dorastu Bratislava,
- 01674 Škola na dôstojníkov ťažného delostrelectva v zálohe Brezno,
- 01676 Škola na dôstojníkov mínometného delostrelectva v zálohe Kežmarok,
- 01678 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe Košice,
- 01688 Škola dôstojníckeho dorastu Kremnica,
- 01779 Vojenská katedra Vysokej školy lesníckej a drevárskej Zvolen,
- 02064 2. zdravotnícka škola,
- 02202 Katedra Vysokej školy ekonomickej Bratislava,
- 02270 Vojenská katedra Vysokej školy pedagogickej Bratislava,
- 02273 Vojenská katedra pri Ústrednej politickej škole ÚV KSS Bratislava,
- 02358 Vyššie letecké učilište Košice,
- 02646 Vojenské oddelenie Ministerstva školstva SSR,
- 02664 Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava.

Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventáre (vydávanie priebežne v rokoch 2015 – 2018).

2. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky - spisy obyčajné 1943-1944“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2010 – december 2018
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie VHÚ 2019).

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské 1940-1944
Výskumná úloha
Termín plnenia: september 2015 – december 2019
Riešitelia:  PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie VHÚ 2020).