Výstava „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“- avízo

Výstava Boj a utrpenie
20.11.2019
Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutoční vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“.
Výstavu pripravilo Múzeum 2. svetovej vojny v Gdansku pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny. Autorom výstavy je riaditeľ múzea, dr. Karol Nawrocki.
Slovenská verzia výstavy vznikla za podpory Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike a Poľského inštitútu v Bratislave.
Výstava „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“ približuje prostredníctvom dobových fotografií hrdinský boj Poliakov za vlasť, slobodu a demokraciu na bojiskách druhej svetovej vojny.
Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do konca januára 2020.

Výstava Boj a utrpenie - Veľvyslanectvo Poľskej republiky - VHÚ - VHM Svidník - 22.11.2019 - Pozvánka_1

Prílohy:
Plagát PDF

Text: VHÚ
Foto: Múzeum 2. svetovej vojny v Gdansku