Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v Košiciach

Boje o Slovensko 1919 a FVM v Košiciach
27.05.2019
Dňa 21. mája 2019  sa v Historickej sále Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnil prednáškový cyklus na tému „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“, kde pred širokým auditórium, za prítomnosti rektora UPJŠ Pavla Sováka,  mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E.  Christophe Léonziho,   mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky  v Paríži  J. E.  Igora Slobodníka,  veliteľa 2. Mechanizovanej brigády v Prešove brigádneho generála Vladimíra Kubáňa a ďalších pozvaných hostí, vystúpili francúzsky historik Etienne Boisserie,    člen Študijného centra pre strednú Európu (INALCO) v Paríži, plk. Miloslav Čaplovič, riaditeľ VHÚ Bratislava a syn generála Fouchera, Eugéne Venceslas Faucher. Na záver dopoludňajšieho programu v priestoroch rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  bol  premietnutý nový film „M. R. Štefánik – Osloboditeľ“ z produkcie VHÚ Bratislava.
 
Hlavný program „francúzskeho dňa“ v Košiciach sa konal v popoludňajších hodinách vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Za účasti významných hostí zo štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov diplomatického zboru, zástupcov významných kultúrnych ustanovizní sa v priestoroch historickej budovy Východoslovenského múzea uskutočnila vernisáž výstavy s rovnomenným názvom   „Boje o Slovensko 1919 a Francúzska vojenská misia“, na ktorej sa inštitucionálne podieľali Východoslovenské múzeum v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava,  Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
 
Výstavu „Boje o Slovensko v roku 1919 a  Francúzska vojenská misia“ autorsky pripravili plk.  Miloslav Čaplovič z  VHÚ Bratislava, Erik Dulovič z MV SR - Štátneho archívu v Košiciach a prof. Martin Pekár z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Graficky a dizajnovo ju spracovala  Barbora Kopnická. V rámci výstavy, ktorá vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach potrvá do 4. augusta 2019, sú vystavené dvoj a trojrozmerné predmety  VSM, z Vojenského historického múzea VHÚ – Múzejných oddelení v Piešťanoch a vo Svidníku, predmety, ktoré daroval syn  generála Fouchera, resp. zapožičala vnučka generála Pellého. Ďalej tiež archívne dokumenty so Štátneho archívu v Košiciach, Slovenského národného archívu v Bratislave a ďalšie zbierkové predmety, či skeny dokumentov a novinových článkov,  ktoré zapožičali kultúrne inštitúcie.
 
Výstava „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“ vznikla pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Pripomína neľahký zápas o spoločný štát Čechov a Slovákov, i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia česko-slovenskej štátnej moci na území Slovenska.
 
Text: VHÚ, Foto VHÚ a UPJŠ Košice
Pozri tiež:
https://sk.ambafrance.org/Vystava-Boje-o-Slovensko-v-roku-1919-a-Francuzska-vojenska-misia
https://www.youtube.com/watch?v=lYlJ1qV7yNk