Výstava „Reminiscencie z vojenských cvičení“

foto 1
12.05.2017
Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea vo Svidníku za účasti pozvaných hostí uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy olejomalieb Jozefa Nemca, ktorá nesie názov Reminiscencie z vojenských cvičení.
Hostí na slávnostnej vernisáži privítali riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., a pani Mgr. Iveta Kročanová z Personálneho úradu OS SR z Liptovského Mikuláša, ktorá prítomným priblížila osobnosť Jozefa Nemca a jeho umeleckú tvorbu.
Bohatá umelecká tvorba Jozefa Nemca je úzko spätá s Armádnym výtvarným štúdiom Praha, ktorého členom bol v rokoch 1962 - 1982. Umelec vo svojich dielach či už prostredníctvom maľby, grafiky alebo kresby zobrazil život v armáde, plnenie jej každodenných úloh. Inšpiráciu čerpal z bezprostredných zážitkov, ktoré načerpal priamo v armádnom prostredí.
Vystavené diela si môžu návštevníci pozrieť v čase otvorenia centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde budú vystavené do 30. septembra 2017.


Text: VHÚ
Foto: VHÚ