Výstavný a informačný pavilón

Výstavný a informačný pavilón bol otvorený v roku 2006 pri príležitosti 62. výročia bojov o Duklu. Nachádza sa na ľavej strane hlavnej komunikácie na hraničnom prechode do Poľskej republiky, asi 20 m od miesta tragédie veliteľa 1.čs.brigády v ZSSR gen. J. V. Sázavského. Pavilón je pre návštevníkov hlavným informačným a expozičným centrom, kde môžu získať informácie o pamiatkach a exponátoch v duklianskom prírodnom múzeu, o turistických trasách v areáli Dukly, o ďalších pamätihodnostiach v podduklianskom regióne, hlavne o drevených kostolíkoch a vojnových hroboch z 1. a 2.svetovej vojny.
V pavilóne je inštalovaná výstava Povojnové dôsledky v podduklianskom regióne, kde návštevník môže vidieť fotodokumenty  zo zničených obcí regiónu východného Slovenska,  z odmínovania  regiónu pod Duklou, výstavby vojnového  cintorína a Pamätníka čs. armády na Dukle, ako aj výstavby vyhliadkovej veže.
Výstavný a informačný pavilón
Zbrane a munícia nájdené pri odmínovaní priestoru po 2. sv. vojne
Výstavný a informačný pavilón na  Dukle – expozícia uniforiem a munície z 2. sv.  vojny
Situačný plán Duklianskeho cintorína
Výstavný a informačný pavilón
Situačná mapa "Boje v priestore Duklianskeho  priesmyku od 30. 9. do 30. 11. 1944
Zbrane a munícia nájdené pri odmínovaní priestoru po 2. sv. vojne
Zápis prezidenta Slovenskej republiky do kroniky 4. 10. 2008
Zbrane a munícia nájdené pri odmínovaní priestoru po 2. sv. vojne
Pomník na mieste tragédie generála Jaroslava Vedrala–Sázavského