Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v roku 2014

Cenová ponuka 2014 | Súhrnné správy 2014 | Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 |

Dátum Predmet
10.12.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Oprava klampiarskych prvkov – Objekt B08.12.001-Kasárne SNP v Piešťanoch“
02.12.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Stavebné úpravy výstavných priestorov v b.č.48 – Objekt B08.12.001-Kasárne SNP v Piešťanoch"
28.11.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Stavebné úpravy výstavných priestorov v b.č.10 – Objekt B08.12.007 – Letisko Piešťany"
28.11.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Oprava oplotenia vo VHM Piešťany – 2.etapa"
14.11.2014 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – „Výstavba prístreškov expozície VHM v Piešťanoch“
10.10.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Zabezpečenie OPaOS (revízie) EZ v objekte VHÚ Bratislava, Krajná 27“
26.08.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie „Sprievodca Vojenským historickým múzeom“
25.08.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie knihy „Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na slovenskom úseku východného frontu 1944 – 1945"
11.08.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle“
28.07.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava vonkajšej fasády budovy Vojenského múzea vo Svidníku
24.06.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Poistenie zariadení pre projekt Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ
19.05.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Publicita a infomovanosť"
15.05.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy československého vojaka“
24.03.2014 Záväzná objednávka – Oprava vodovodného potrubia studenej vody – časová tieseň
17.03.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výrub a likvidácia drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku
10.03.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – "Tlmočenie"