Vzácna zahraničná návšteva v expozícii VHM Piešťany

Vzácna zahraničná návšteva v expozícií VHM Piešťany
02.02.2018
31. januára 2018, v posledný deň svojej pracovnej cesty na Slovensku, poctil po prvýkrát v histórii svojou návštevou Vojenské historické múzeum v Piešťanoch veliteľ Národnej gardy štátu Indiana Spojených štátov amerických genmjr. Courtney P. Carr so sprievodom. Do priestorov stálej múzejnej expozície Vojenského historického múzea zavítal v sprievode náčelníka štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR brig. gen. Slavomíra Staviarskeho. Po krátkom predstavení organizačnej štruktúry, hlavných činností a poslania Vojenského historického ústavu a Vojenského historického múzea, sa vzácni hostia s nefalšovaným záujmom oboznámili so stálou expozíciou múzea, vrátane krátkej prezentácie v priestoroch 3D kina. Na záver návštevy genmjr. Courtney P. Carr a brig. gen. Slavomír Staviarsky vyjadrili poďakovanie pracovníkom Vojenského historického múzea nielen za zaujímavú prehliadku múzea, ale aj za nemalé úsilie vynakladané pre zachovanie a propagáciu vojenskej minulosti Slovenska.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ