Vzdušný kombajn

Avia B-33
15.03.2017
Lietadlo Avia B-33 je bojový vrtuľový jednomotorový jednoplošník, ktorý sa licenčne vyrábal v Československu v rokoch 1952 – 1955 podľa sovietskeho bojového lietadla Iljušin Il-10. Lietadlo z lljušinovej konštrukčnej dielne, vyvíjané od roku 1943, zohralo v histórii československého letectva významnú úlohu.
Toto lietadlo pre charakteristický zvuk svojho motora Mikulin AM-42, prezývaného tiež „kombajn", drží v našich podmienkach jedno prvenstvo. Je to bojové lietadlo vyrobené na území Československa v najväčšom počte (1 200 kusov). Celkovo bolo štvrtým najviac vyrábaným lietadlom v rámci bývalej federácie a zároveň ide o posledný typ vyrábaného a prevádzkovaného bojového vrtuľového lietadla v Československu.

Licenčná výroba v Československu

Lietadlo Avia B-33 je dvojmiestne pancierované bojové a bombardovacie vrtuľové lietadlo. Má lichobežníkové krídla premenlivého profilu. Prednú časť lietadla tvorí škrupinová konštrukcia z pancierových plátov hrúbky 4 až 8 mm a kabína s centroplánom. Stroj má pološkrupinovú konštrukciu s chvostovými plochami. Prvý let Il-10 sa uskutočnil 18. apríla 1944 a prvý sériovo vyrábaný stroj vzlietol 27. septembra v tom istom roku. Začiatkom roka 1950 pristálo na letisku v Prahe prvé vzorové lietadlo Il-10 pre licenčnú výrobu. Prvé v licencii vyrobené lietadlo pod označením Avia B-33 vzlietlo 26. decembra 1951 s výrobným číslom 1073, s motorom dodaným zo ZSSR. Druhé lietadlo s výrobným číslom 1074, s motorom československej výroby, vzlietlo 23. mája 1952. Dovedna v rokoch 1952 – 1955 v Československu vyrobili cca 1 200 lietadiel Avia B-33 a CB-33 (cvičná verzia). Z toho 600 kusov bolo exportovaných do Poľska, Rumunska, Bulharska a Jemenu. Dovedna bolo spolu s výrobnými závodmi v Sovietskom zväze vyrobených viac ako 6 200 lietadiel 11-10 vrátane ich licenčných prevedení.

Avia prežila útok MiGov

Prvé Il-10 vyrobené v ZSSR pristáli na letisku v Trenčíne 2. augusta 1950 v počte 60 lietadiel. Z výzbroje leteckých útvarov Československej ľudovej armády boli lietadlá Avia B-33 vyradené koncom roka 1962. Počas svojej existencie sa bojové lietadlo Avia B-33 čs. vojenského letectva zúčastnilo na jednom bojovom strete, ku ktorému došlo 4. novembra 1956.
Vtedy posádka npor. Václava Samuela z 1. letky 30. bojového leteckého pluku Piešťany v rámci opatrení po vypuknutí povstania v Maďarsku uskutočňovala prieskumný let pozdĺž československo- maďarských hraníc. Blízko Komárna bola napadnutá a ostreľovaná dvoma sovietskymi stíhačkami MiG-17, pričom palubný strelec paľbu opätoval asi 50 nábojmi. Pilotovi Avie B-33 sa prudkým manévrom nízko ponad stromy podarilo uniknúť smerom k Nitre a pristáť na materskom letisku v Piešťanoch. Bol to skvelý výkon pilota, pretože lietadlu chýbala polovica výškového kormidla, malo prestrelenú vrtuľu, zasiahnutý kryt motora, ľavé krídlo, systém vysúvania podvozka, centroplán a prestrelené tiahlo flétneru smerovky, čo obmedzovalo ovládanie výškového kormidla. Kvalitu pancierovanej časti kabíny potvrdila skutočnosť, že napriek zásahom nikto z dvojčlennej posádky nebol zranený.
V 50. rokoch predstavovali lietadlá Avia B-33 hlavnú výzbroj bojových leteckých plukov v Brne, Piešťanoch, Trenčíne a ďalších útvarov v Olomouci, Prostějove, Čáslavi, Hradci Králové, Přerove a v Košiciach. V súčasnosti sú zachované len tri exponáty lietadla Avia B-33. Jeden exponát Avie B-33 (výrobné číslo 5502) sa nachádza vo Vojenskom leteckom múzeu Praha-Kbely, druhý v interiérových priestoroch expozície Múzea poľského letectva v Krakove a tretí bol umiestnený na podstavci v Nižnom Komárniku v areáli duklianskeho bojiska. Keďže exponát bol vo voľnej prírode vystavený vplyvom poveternostných podmienok, a vandalmi značne zdevastovaný, jedinou záchranou bol jeho prevoz do priestorov prešovského vrtuľníkového krídla, kde bol komplexne zrekonštruovaný. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch Vyhliadkovej veže Dukla ako súčasť novovybudovanej expozície.

Hlavné technické taktické údaje:

kategória   bojové vrtuľové lietadlo
podvozok   zaťahovací
pohon   1 ks motora Mikulin AM-42 (1471kW/ 2000k)
vrtuľa   trojlistá AV 5L 24
priemer   3,6 m
objem palivových nádrží   7381
dolet pri 310 km/h   800 km
max. rýchlosť   505 km/h

hmotnosť   4 680 kg prázdna; 6 335 kg vzletová

rozmery:    rozpätie 13,4 m dĺžka 11.2 m výška 4,1 m

Výzbroj   4 ks 23mm kanóna NS-23M v krídlach so 150 nábojmi pre každý kanón (alebo 2 kanóny 23 mm NS- 23M a 2 ks 7,62 mm guľometu) 1 ks 12,7 mm guľometu alebo 1 ks 20 mm kanóna B-20T do 700 kg bômb 4-8 ks 130 mm neriadených striel N-150.

 
Text: Mgr. Vladimír Hospodár, VHÚ- MO Svidník VHM Piešťany
Foto: Martin Drobňák
Publikované v mesačníku MO SR Obrana 7/2013