Zahraničná návšteva v expozícii VHM Piešťany

Zahraničná návšteva v expozícii VHM Piešťany
31.05.2019
Dňa 30. mája 2019 navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch delegácia Ministerstva obrany Českej republiky pod vedením plk. Ing. Víťezslava Křičeka. Do areálu piešťanského Vojenského historického múzea na bývalom letisku čs. leteckého pluku 3 gen. letca M. R. Štefánika zavítala v rámci programu bilaterálneho rokovania medzi Štábom strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Ministerstvom obrany ČR. Českú delegáciu sprevádzal plk. Ing. Juraj Tůma, zástupca náčelníka odboru operačného plánovania Štábu strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR so svojím tímom. Riaditeľ Vojenského historického múzea Piešťany, mjr. Ing. Milan Kubizniak, delegácie srdečne privítal a stručne im predstavil organizačnú štruktúru, hlavné činnosti a poslanie Vojenského historického ústavu a jeho múzejného pracoviska - Vojenského historického múzea. Hostia po vzhliadnutí krátkeho 3D filmu, v ktorom sa v historických príbehoch z rokov 1919 až 2014 predstavuje 12 top zbierkových predmetov, postupne prešli celou múzejnou expozíciou. V závere návštevy vyjadrili nefalšované uznanie k prezentovanej zbierke predmetov a odvedenej práci zamestnancov múzea. Taktiež vyslovili prianie v budúcnosti opäť navštíviť stálu expozíciu Vojenského historického múzea Piešťany.
 

Text: VHÚ
Foto: VHÚ