Zatvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle a Centrálnej expozície vo Svidníku

Vyhliadková veža na Dukle
15.05.2018
Dňa 19. mája 2018 bude Vyhliadková veža na Dukle a Centrálna expozícia vo Svidníku z dôvodu organizovania Noci múzeí a galérií 2018 zatvorená od 09,00 hod do 12,00 hod.
Otvorená bude od 12,00 hod do 24,00 hod.
Za porozumenie ďakujeme.