Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

zbrane
03.05.2017
VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany ako celoštátne špecializované múzeum so zameraním na vojenské dejiny Slovenska, v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV, pripravuje odborný seminár so zameraním na jednotlivé múzejné činnosti, ktoré sa týkajú nadobúdania, katalogizácie a konzervácie zbraní a munície.

Hlavným cieľom seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a jednotnej metodiky pri nadobúdaní zbraní a munície, vypracovanej v spolupráci s orgánmi štátnej správy. Súčasťou seminára bude aj prezentácia pojmového aparátu zbraní a munície využívaného pri spracovaní zbierok slovenských múzeí.

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí sa uskutoční v dňoch 10. – 11. októbra 2017 v priestoroch VHM Piešťany. Ak Vás témy seminára zaujali a uvažujete o účasti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a pošlite ju na adresu viera.jurkova@vhu.sk do 30. júna 2017. 
 
Záväzná prihláška na odborný seminár