Žiadosti do vojenských archívov

VHA_Bádateľňa_Vzor žiadosti_obr_Informujeme
01.10.2015
Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu:
vha@vhu.sk, alebo požiadať o informácie telefonicky na čísle  00 421 2 48 20 77 20, alebo 0960 319 020.
 
Upozornenie  pre žiadateľov  o informácie z VUA - VHA  Praha je k  dispozícii tu.