ZO ZBIEROK VHM

Balkánska Gvozdika

Samohybná húfnica s výrobným číslom 870-40-06 tvorí súčasť zbierkového fondu VHÚ-VHM Piešťany. Vyrobili ju Bulharsku v roku 1987 a prevzal ju vojenský útvar Plzeň-Bory. Po rozdelení federálnej armá...

Zobraziť viac

Najrozšírenejšia nemecká karabína

Karabína Mauser 98k (výrobné číslo 5240), vyrobená v roku 1939 je súčasťou zbierky Vojenského historického múzea vo Svidníku. Spoločne s ďalšími zbraňami ju múzeum získalo od Správy Verejnej bezpeč...

Zobraziť viac

Sovietsky Farmer

MiG-19PM (v kódovom označení NATO Farmer) je frontové prepadové jednomiestne dvojmotorové prúdové nadzvukové záchytné stíhacie lietadlo sovietskej výroby celokovovej konštrukcie, strednoplošník so ...

Zobraziť viac

Bojovník proti tankom

45-mm protitankový kanón vzor 1942 (M-42) tvorí súčasť zbierky Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia Svidník. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch Centrálnej expozície Múzejného odd...

Zobraziť viac

Československá mauserovka

V roku 1921 bolo predbežne rozhodnuté o tom, že rakúsko-uhorské opakovacie pušky Mannlicher kalibru 8 mm v československej armáde nahradia nemecké pušky Mauser. V tom istom roku bol schválený aj ná...

Zobraziť viac

V ruskej zime sa neosvedčil

Deväťmilimetrový nemecký samopal MP 40 sa nachádza v zbierke Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník),  nazvanej Automatické zbrane. Samopal do zb...

Zobraziť viac

39. čs. strelecký pluk Výzvedný

V čs. légiách v Taliansku počas prvej svetovej vojny dovedna pôsobilo takmer 20-tisíc Čechov a Slovákov. Dávno pred oficiálnym vznikom československého vojska v Taliansku, ešte v rokoch 1916 – 1917...

Zobraziť viac

Spoľahlivý guľomet z Brna

Československý 7,92 mm ľahký guľomet ZB vzor 26 bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný 20. júla 1984 prevodom z Vojenského útvaru 1217 Moldava nad Bodvou. Jeho priamymi predchodcami bo...

Zobraziť viac

Zbraň legionárov vo Francúzsku

Francúzska pechotná puška Berthier model 1907/15 M16 predstavovala nepochybne najmasovejšie vyrábanú modifikáciu pušiek systému Berthier, ktoré tvorili jednu z najdôležitejších súčastí výzbroje fra...

Zobraziť viac

12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika

Politické pomery v Rusku sa na konci roka 1917 radikálne menili. V neistom revolučnom prostredí dochádza k doformovaniu 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu a polit...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »