Zomrel vzácny priateľ slovenskej vojenskej historickej vedy

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
06.04.2017
Dňa 5. apríla 2017 vo veku 80 rokov zomrel významný slovenský historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., ktorého profesijný život bol takmer 40 rokov úzko spätý s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied.
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. sa viac než dve desaťročia aktívne zapájal do vedeckej činnosti Vojenského historického ústavu ako člen jeho vedeckej rady a redakčnej rady časopisu Vojenská história. Pre mnohých vedeckých pracovníkov Vojenského historického ústavu bol priateľom či vzácnym starším kolegom.
Valerián Bystrický sa narodil 22. apríla 1936 v Ilave. V roku 1959 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1962 pracoval v Považskom múzeu a galérii v Žiline, neskôr krátko aj v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. V rokoch 1962 – 1980 pôsobil na Ústave dejín európskych socialistických štátov SAV a od roku 1980 v Historickom ústave SAV, ktorého sa neskôr stal aj riaditeľom. Tento post zastával v období rokov 1998 – 2006. Špecializoval sa predovšetkým na slovenské dejiny prvej polovice 20. storočia, najmä na medzinárodné súvislosti vzniku a zániku Československej republiky a Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Ďalšou oblasťou jeho výskumu boli tiež dejiny Bulharska a politické, resp. diplomatické vzťahy krajín juhovýchodnej Európy. Svoje monografie či vedecké práce publikoval v domácich vydavateľstvách i v zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch.
Posledná rozlúčka s PhDr. Valeriánom Bystrickým, DrSc. bude 10. apríla 2017 o 13.00 h na cintoríne v bratislavskom Ružinove.
Text: VHÚ
Foto: TASR