Zrod expozície venovanej Protivzdušnej obrane

Zrod expozície venovanej Protivzdušnej obrane Československej ľudovej armády
15.11.2018
V mesiaci október 2018 nastala významná zmena v rámci vonkajšej expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Pod pozorným odborným dohľadom kpt. v. z. Jána Vereša vykonali príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky z protilietadlovej raketovej brigády Nitra a práporu logistiky Hlohovec v spolupráci s odbornými zamestnancami Vojenského historického múzea v Piešťanoch sériu náročných presunov zbierkových predmetov patriacich do zbierky VIII – Technika protivzdušná obrana. Na nové miesta prezentácie presunuli jedenásť veľkorozmerných zbierkových predmetov (protilietadlové rakety NEVA, VOLCHOV, DVINA, rádiolokátory RL-128 a P-19, protilietadlové rakety KRUG a KUB vrátane staníc navedenia, ...), čím vytvorili ucelenú časť vonkajšej múzejnej expozície, ktorá dokumentuje bojové prostriedky a techniku protivzdušnej obrany bývalej Československej ľudovej armády.
Všetkým zainteresovaným patrí naše úprimné poďakovanie, pretože ich úsilím sa zvýšila kvalita vonkajšej expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ